Utváří nás to, co milujeme.
- Johann Wolfgang Goethe -

 • foto Mgr. Kateřina Hlavsová - psychoterapeutka

  Mgr. Kateřina Hlavsová


  V současné době jsem na rodičovské dovolené.
  Konzultační místnost v centru Plzně jsem po nástupu na rodičovskou dovolenou uzavřela.

  A také se už nejmenuji Kateřina Achak, ale po sňatku mám příjmení Hlavsová.
  Omluvte prosím, že po dobu své rodičovské dovolené Vám mohu dočasně pomoci pouze v omezeném časovém množství.

  Po předchozí domluvě Vám mohu poskytnout svou pomoc na adrese Slovanská 80, 32600 Plzeň. (Jedná se o provozovnu mého manžela, kterou využívám po dobu rodičovské dovolené).

  Pokud potřebujete časově intenzivnější pomoc, doporučuji Vám obrátit se např. na MUDr. Janu Reifovou » z Regionálního instututu duševního zdraví (RIDZ)  Jak pracuji

  Psychoterapeutických metod je hodně a každá z nich má své stoupence. Já věřím v to, že pro různé problémy jsou dobré různé metody práce a sama tedy patřím k terapeutům, kteří při práci některé psychoterapeutické metody kombinuji.

  Řečeno odbornými termíny ... vycházím z dynamické psychoterapie, používám však některé techniky systemické terapie a focusing.

  Řečeno zjednodušeně ...
  věřím, že rané zážitky z dětství mají v našem životě značný význam (psychodynamika), ale také v to, že každý dostáváme příležitosti své životní strategie změnit. Někdy zkrátka nevidíme pozitivní věci kolem sebe, svou hodnotu, úspěchy atp. Změn k lepšímu (prožívání, pocitu spokojenosti, ...) lze pak dosáhnout orientací na přítomnost a na rozvíjení toho, co dobře funguje, namísto nadměrného soustředění se na nedostatky a problémy (systemika).

  Focusing je metoda při které se pracuje s emocemi a tělesnými pocity. Zaměřujeme na ně svou pozornost (odtud focus - zaměření, ohnisko). Zaostření na právě prožívaný pocit, jeho prozkoumání, poznání jeho významu a pojmenování pomáhá důvěřovat vlastnímu prožívání, lépe unést nepříjemné pocity a k sebepřijetí.


  Služby

  Mé služby nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou, konzultace hradí každý klient přímou platbou.

  Cizincům nabízím psychoterapii v angličtině (bez příplatku).

  Pracuji pod supervizí (MUDr. Stanislav Kudrle).

Psychologickou pomoc a psychoterapii poskytuji jednotlivcům a párům


místnost psychoterapie v Plzni      psychoterapeutická místnost Plzeň


line1line2


 • Vzdělání

  - Pětiletý psychoterapeutický výcvik (dynamický) 2006-2011
  - Magisterské vzdělání v oboru Sociální práce se zaměřením na psychoterapii a komunikaci
  - a následně ještě Bakalářské vzdělání v oboru Psychologie

  Studovala jsem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a krátce na University of Jyväskylä ve Finsku.

  ... více »


  Praxe v psychosociálním poradenství a psychoterapii

  - Jsem členkou České asociace pro psychoterapii »

  - Do konce roku 2016 jsem pracovala souběžně jako vedoucí krizového centra "Plus pro lidi v krizové situaci".

  - Před vlastní psychoterapeutickou praxí jsem postupně pracovala s dětmi i dospělými...

  ... v centru krizové pomoci, v azylovém domě pro matky s dětmi, či v kontaktním protidrogovém centru.

  ... více »