Dvě pravdy si nikdy nemohou odporovat.
- Galileo Galilei -

menu: Články »    / Asertivita

Základní asertivní práva


Asertivní jednání je komunikační dovednost, vychází z vědomí vlastních práv a zároveň předpokládá umění rozpoznat, kdy a jak přiměřeně prosazovat své potřeby či názory.

Člověk jednající asertivně se nesnaží ostatní manipulovat, přelstít je nebo přebít, ale zároveň zbytečně neustupuje. Při svém jednání bere ohled na důstojnost, pocity a práva druhého člověka, nikoli však na úkor pocitů a práv vlastních. Asertivní jednání tedy pomáhá např. hájit vlastní oprávněné zájmy, nebo umět říci ne, bez pocitu viny.

Cílem asertivity by tedy měla být otevřená komunikace a možnost zdravého a férového způsobu sebeprosazení.

Na této stránce je 10+1 známých základních asertivních práv a u každého z nich je naznačena patřičná pověra, neboli častý, leč chybný, zato však zakořeněný přístup. Takové a podobné přístupy (pověry) byly mnoha lidem po dlouhá léta (většinou od dětství) různými autoritami vštěpovány a bývá tedy těžké se od nich oprostit...

1.
Máš právo sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně sám zodpovědný.

Pověra:
Neměl bys nezávisle posuzovat sám sebe, své jednání, musíš být posuzován vnějšími pravidly a autoritami, které jsou moudřejší a silnější, než ty sám...

2.
Máš právo neposkytovat žádné výmluvy, ani omluvy vysvětlující tvé chování.

Pověra:
Za své jednání a chování jsi zodpovědný druhým lidem a měl bys proto vše co děláš vždy omluvit nebo alespoň vysvětlit.

3.
Máš právo sám posoudit, zda a nakolik jsi zodpovědný za řešení problémů ostatních lidí.

Pověra:
Vůči některým institucím a věcem či lidem máš větší závazky, než vůči sobě samému. Měl bys obětovat své vlastní hodnoty, abys upřednostnil jejich prospěch. Pokud různé systémy nefungují efektivně, musíš se přizpůsobit ty, ne systém.

4.
Máš právo změnit svůj názor.

Pověra:
Názor, ke kterému ses už jednou přiklonil, bys neměl nikdy měnit. Musel bys ospravedlnit svůj nový výběr nebo přiznat, že ses mýlil. Pokud ses mýlil, znamená to, že jsi nezodpovědný, znamená to, že jsi nezodpovědný, že se asi budeš mýlit znovu, že prostě nejsi schopný rozhodovat se samostatně.

5.
Máš právo dělat chyby, být za ně zodpovědný a bez obav je přiznat.

Pověra:
Nesmíš dělat chyby. Pokud je děláš, musíš mít pocit viny. Ostatní lidé by v takovém případě měli tvé chování a rozhodování kontrolovat.

6.
Máš právo říci - já nevím.

Pověra:
Měl bys znát odpovědi na všechny otázky týkající se následků tvého jednání, protože pokud tyto odpovědi neznáš, nejsi si vědom potíží, jež způsobuješ jiným lidem, jsi nezodpovědný, a měl bys být kontrolován.

7.
Máš právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.

Pověra:
Všichni lidé, s nimiž přicházíš do styku, k tobě musí mít kladný vztah. Potřebuješ spolupráci druhých lidí, abys přežil. Je nezbytné, aby tě lidé měli rádi. I ty je musíš mít rád.

8.
Máš právo dělat nelogická rozhodnutí.

Pověra:
Musíš dělat jen to, co je logické a naprosto srozumitelné.

9.
Máš právo říci - já ti nerozumím.

Pověra:
Musíš být citlivý a umět předpovídat potřeby svých bližních. Musíš chápat, co potřebují, aniž by to jasně řekli. Pokud nechápeš, co druzí chtějí, nejsi schopný s nimi žít v harmonii a jsi necitlivý ignorant.

10.
Máš právo říci - je mi to jedno.

Pověra:
Musíš se snažit být stále lepší, dokud nebudeš ve všech ohledech perfektní. Jestliže ti někdo naznačí, že by ses mohl vylepšit, máš povinnost tento pokyn následovat. Pokud to neuděláš, jsi líný, degenerovaný a bezcenný. Nezasloužíš si respekt od nikoho.


line1line2

11.
Máš právo sám se rozhodnout, zda budeš jednat asertivně nebo ne.

Pověra:
Musíš za všech okolností jednat asertivně, když už víš, co to je, a když sis tuto dovednost osvojil.